اکسون صنعت مهام گستر


شرکت اکسون صنعت مهام گستر با تجربه چندین ساله ازنفرات و همکاران شرکت نفت و پتروشیمی برگزیده شده است برجسته ترین ایتم و پشتوانه ای که در یک شرکت میتواند وجود داشته باشد.نیروی فعال و با تجربه در مهندسی تامین کالا و خرید که امروزه کمترین شرکتی دارامی باشد.این امر موجب شناخت بازار ونیزباعث تسریع و تسهیل در امر مهندسی خرید وتامین کالا در این برهه زمانی است
این شرکت دارای ارتباطات بسیار فوق العاده ایی با تولید کنندگان تجهیزات صنعت نفت در غرب و شرق بوده که این امر امکان تامین کالاهای خاص مورد نظر طرح ها و پروژه های صنعت را در شرایط خاص امروز کشور مهیا ساخته است

پروژه ها
برای تمام طول مدت عملیات ما خودمان را به عنوان شرکتی قابل اعتماد، مسئول و منحصر به فرد که در آن تمرکز ما بر روی بازاریابی محصولات خاص به مناطق مورد نظر است، معرفی کرده ایم.

شرکت های همکار