درباره ما

درباره ما

اکسون صنعت مهام گستر


شرکت اکسون صنعت مهام گستر با تجربه چندین ساله ازنفرات و همکاران شرکت نفت و پتروشیمی برگزیده شده است. برجسته ترین ایتم و پشتوانه ای که در یک شرکت میتواند وجود داشته باشد. نیروی فعال و با تجربه در مهندسی تامین کالا و خرید که امروزه کمترین شرکتی دارامی باشد,این امر موجب شناخت بازار ونیزباعث تسریع و تسهیل در امر مهندسی خرید وتامین کالا در این برهه زمانی است. این شرکت دارای ارتباطات بسیار فوق العاده ایی با تولید کننتدگان تجهیزات صنعت نفت در غرب و شرق بوده که این امر امکان تامین کالاهای خاص مورد نظر طرح ها و پروژه های صنعت را در شرایط خا امروز کشور, مهیا ساخته است.
ترم تحویل بنا به در خواست خریدار وفاکتور بصورت ریالی و ارزی ارایه می گردد.

شرکت اکسون صنعت مهام گستر باتوجه به مشکلات پیش آمده در صنایع مختلف کشور عزیزمانم دارای دوزیرمجموعه جهت تامین کالای مورد نیاز صنایع می باشد:
* تامین اقلامی که نیاز به زمان داردمکه به بخش خرید خارج شرکت ارجاع می گردد که ترم تحویل آن بنا به درخواست متقاضی می باشد.
* تامین اقلامی که حداکثر زمان تحویل آن یک هفته کاری بوده که به بخش خرید داخلی شرکت ارجاع می گردد و ترم تحویل آن بصورت DDP می باشد.